detail_news

โครงการอาหารเมนูชูสุขภาพเมนูรักษ์ไต ร่วมกับคณะกรรมการสร้างเสริมสุขภาพกิน อยู่ อย่างไร ไกลไตเสื่อม คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์

46

ศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน ได้ดำเนินโครงการอาหารเมนูชูสุขภาพเมนูรักษ์ไต ร่วมกับคณะกรรมการสร้างเสริมสุขภาพกิน อยู่ อย่างไร ไกลไตเสื่อม คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ เพื่อคัดเลือกร้านอาหารที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกให้เป็นร้านต้นแบบเมนูรักษ์ไต และเมนูเพื่อสุขภาพที่มีอาหารที่โซเดียมต่ำ โดยร้านอาหารที่ศูนย์อาหารและบริการ 1 ผ่านการรับรองจำนวนทั้งสิ้น 18 ร้านค้า

 

 

ให้สังเกตุป้ายเมนูชูสุขภาพรักษ์ไต ที่ติดไว้หน้าร้านอาหารได้เลย


วันที่โพส 2023-09-09 05:00:57

ข่าวสาร / ล่าสุด


อ่านเพิ่มเติม

Translate »