detail_news

รีวิวร้านอาหารราคาสวัสดิการและอาหารทางเลือกเพื่อสุขภาพ ภายในศูนย์อาหารและบริการ 1-4

158

ศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน ได้จัดให้มีร้านอาหารราคาสวัสดิการ เพื่อให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม แก่นักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในราคาควบคุมตามประกาศของมหาวิทยาลัย  974/2564-ประกาศราคาอาหารร้านค้าสวัสดิการ

ทั้งนี้ ร้านค้าประเภทสวัสดิการนั้น จะมีอัตราค่าบำรุงสถานที่ในอัตราที่ต่ำกว่าร้านค้าทั่วไปที่ไม่ใช่สวัสดิการ

มีร้านอาหารที่ไม่ใส่ผงชูรส จำนวน 1 ร้านค้า ชื่อร้านครัวบางเวลา ที่ศูนย์อาหารและบริการ 1 (คอมเพล็กซ์)

มีร้านอาหารที่เป็นร้านอาหารเจ จำนวน 1 ร้านค้า ชื่อร้านอาหารเจเพื่อสุขภาพ – เจวีแกน ที่ศูนย์อาหารและบริการ 1 (คอมเพล็กซ์)

มีร้านอาหารฮาลาล เพื่อรองรับผู้ใช้บริการที่เป็นกลุ่มนักศึกษาและบุคลากร ที่เป็นมุสลิม จำนวน 1 ร้านค้า ที่ศูนย์อาหารและบริการ 1 (คอมเพล็กซ์)

มีร้านอาหารสวัสดิการ ที่ศูนย์อาหารและบริการ 2 (โรงชาย) จำนวน 6 ร้าน ได้แก่ 1. ครัวป้าอมร  2.ร้านป้ากัน  3.ร้านกิ่งแก้ว (เครื่องดื่ม)  4.ต้มเลือดหมู หมวยดอนเมือง  5. ร้านแพรทอง  6. ร้านมานะ อาหารเช้า

มีร้านอาหารสวัสดิการ ที่ศูนย์อาหารและบริการ 4 (อาคารที่จอดรถ 1) จำนวน 2 ร้าน ได้แก่ 1. อุดมข้าวมันไก่  2.ร้านขาหมูอรรถรส


วันที่โพส 2023-09-25 02:18:48

ข่าวสาร / ล่าสุด


อ่านเพิ่มเติม

Translate »