detail_news

ศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน แจ้งพื้นที่เข้าทำความสะอาดที่สูง "เช็ดกระจก"

154
ประชาสัมพันธ์ แจ้งพื้นที่เข้าทำความสะอาด “เช็ดกระจก”
กำหนดการทำความสะอาด
ศูนย์อาหารและบริการ 1 (คอมเพล็กซ์)
วันที่ 17 กันยายน 2566 เวลา 12.00 – 15.00 น.
อาคารเรียนรวมและพัฒนาทักษะพื้นฐาน
วันที่ 16 กันยายน 2566 เวลา 09.00 – 15.00 น.
วันที่ 17 กันยายน 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น.
 

วันที่โพส 2023-09-15 08:43:48

ข่าวสาร / ล่าสุด


อ่านเพิ่มเติม

Translate »