detail_news

โครงการอบรมอัคคีภัยผู้ประกอบการภายในความดูแลของศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน ร่วมกับกองป้องกันและรักษาความปลอดภัย

77

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2566 ทางศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน จัดโครงการอบรมอัคคีภัยผู้ประกอบการภายในความดูแลของศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน ร่วมกับกองป้องกันและรักษาความปลอดภัย โดยมี ผศ.นพ.ไพฑูรย์ ประฏิภาณวัตร รักษาการผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน เป็นประธานเปิดงาน โดยการอบรมมี ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติจริง เพื่อให้ความรู้และฝึกซ้อมหากเกิดเหตุจะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง และปลอดภัย


วันที่โพส 2023-06-08 09:51:41

ข่าวสาร / ล่าสุด


อ่านเพิ่มเติม

Translate »