detail_news

รับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการประเภทบูธชั่วคราวและจุดผ่อนปรน ครั้งที่ 2/2566

583
 
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1088/2566 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการประเภทบูธชั่วคราวและจุดผ่อนปรน ครั้งที่ 2/2566
กำหนดการวัน เวลา รับสมัคร
ยื่นเอกสารสมัคร ระหว่างวันที่ 1 – 16 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ที่ศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน ชั้น 3 ศูนย์อาหารและบริการ 1 (คอมเพล็กซ์)
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ วันที่ 23 มิ.ย. 2566
สัมภาษณ์ผู้มีสิทธิ (ตามลำดับรายชื่อ) วันที่ 3 – 7 ก.ค. 2566
รายชื่อผู้ได้รับสิทธิใช้พื้นที่ วันที่ 17 ก.ค. 2566
ชำระค่าธรรมเนียมต่างๆ วันที่ 24 – 28 ก.ค. 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
อ่านประกาศเพิ่มเติม……… https://kku.world/t4fyq
แผนผังพื้นที่ https://kku.world/e5m8i
ใบสมัคร https://kku.world/q4voe

วันที่โพส 2023-05-20 08:19:20

ข่าวสาร / ล่าสุด


อ่านเพิ่มเติม

Translate »