detail_news

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการเพื่อจำหน่ายสินค้าและบริการตามโครงการพัฒนาพื้นที่บ้านพักบุคลากรเก่าข้างแฟลตจามจุรี

72
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1073/2566 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการเพื่อจำหน่ายสินค้าและบริการตามโครงการพัฒนาพื้นที่บ้านพักบุคลากรเก่าข้างแฟลตจามจุรี
มีผู้ผ่านจำนวน 3 ราย
1. นายสุเมธิน ทรัพย์สม
2. นางญาณาทิพ จิตตะยโศธร
3. บริษัท คอฟฟี่เด้อหล่า จำกัด
ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมกาลพฤกษ์ 6 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น หากไม่เข้ารับการสัมภาษณ์ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์
อ่านประกาศเพิ่มเติม…… https://kku.world/tq2ug
 

วันที่โพส 2023-05-16 08:15:15

ข่าวสาร / ล่าสุด


อ่านเพิ่มเติม

Translate »