detail_news

รับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการเพื่อจำหน่ายสินค้าและบริการตามโครงการพัฒนาพื้นที่ บ้านพักบุคลากรเก่าข้างแฟลตจามจุรี

478
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 815/2566) เรื่อง รับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการเพื่อจำหน่ายสินค้าและบริการตามโครงการพัฒนาพื้นที่
บ้านพักบุคลากรเก่าข้างแฟลตจามจุรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สถานที่ดำเนินกิจการ
พื้นที่บ้านพักบุคลากรเก่าข้างแฟลตจามจุรี พื้นที่รวมทั้งสิ้น 1,707.80 ตร.ม.
– พื้นที่ตัวบ้าน 229.80 ตร.ม.
– พื้นที่บริเวณรอบตัวบ้าน 631 ตร.ม.
– พื้นที่จอดรถ 847 ตร.ม.
กำหนดการรับสมัคร
ยื่นเอกสารสมัคร วันที่ 8 – 10 พ.ค. 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น.)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณา วันที่ 19 พ.ค. 2566
ผู้ผ่านการพิจารณานำเสนอรายละเอียดกิจการต่อคณะกรรมการ วันที่ 30 พ.ค. 2566 (เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป)
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิใช้พื้นที่ วันที่ 7 มิ.ย. 2566
ดาวน์โหลดประกาศ https://kku.world/3pmtl
เอกสารยื่นความประสงค์ https://kku.world/sx7bg
ข้อกำหนด (TOR) https://kku.world/wzmzl
แผนผังพื้นที่ https://kku.world/1s2cg

วันที่โพส 2023-05-08 08:07:40

ข่าวสาร / ล่าสุด


อ่านเพิ่มเติม

Translate »