detail_news

ผลการคัดเลือกและสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ

2

ประกาศศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 2/2566

เรื่อง ผลการคัดเลือกและสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

บัดนี้ การคัดเลือกสรรหาได้เสร็จสิ้นลงแล้ว ปรากฏว่า ไม่มีผู้ผ่านตามเกณฑ์การคัดเลือก 

2/2566-ผลการคัดเลือกสรรหาผู้อำนวยการ

วันที่โพส 2023-03-30 10:30:22

ข่าวสาร / ล่าสุด


อ่านเพิ่มเติม

Translate »