detail_news

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์และมีสิทธิเข้ารับการจัดสรรพื้นที่ ตลาดมอดินแดง

4
 
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 660/2566) เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์และมีสิทธิเข้ารับการจัดสรรพื้นที่

ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 496/2566) ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการเพื่อจำหน่ายสินค้าในโครงการบริการสวัสดิการ อาหาร-สินค้า สำหรับนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ตลาดมอดินแดง) ครั้งที่ 2/2566

บัดนี้ การดำเนินการได้เสร็จสิ้นแล้ว มีผู้ประกอบการที่ผ่านการสัมภาษณ์ จำนวน 34 ราย ประกอบด้วย ผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าประเภทอาหารและเครื่องดื่ม จำนวน 25 ราย และผู้ประกอบการที่จำหน่ายสินค้าทั่วไปและบริการ จำนวน 9 ราย (ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ) โดยให้ผู้ผ่านการสัมภาษณ์ตามรายชื่อที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศฯ ฉบับนี้ มาเข้าร่วมการจัดสรรพื้นที่ตามวันและเวลาที่ระบุไว้ ดังนี้

กำหนดการจัดสรรพื้นที่ ในวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566
อาหารและเครื่องดื่ม (รอบเช้า) 09.00 – 10.40 น.
09.00 น. – 09.30 น. ลงทะเบียนสำหรับผู้ประกอบการเลือกจัดสรรพื้นที่ด้วยวิธีเลือกตามลำดับ
09.30 น. – 09.40 น. ชี้แจงวิธีการเลือกตามลำดับ
09.40 น. – 10.40 น. เลือกตามลำดับ
 
สินค้าทั่วไปและบริการ (รอบบ่าย) 13.00 – 15.10 น.
13.00 น. – 13.30 น. ลงทะเบียนสำหรับผู้ประกอบการเลือกจัดสรรพื้นที่ด้วยวิธีเลือกตามลำดับ
13.30 น. – 14.10 น. ชี้แจงวิธีการเลือกตามลำดับ
14.10 น. – 15.10 น. เลือกตามลำดับ
 
ณ ห้องประชุมศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน ชั้น 3 ศูนย์อาหารและบริการ 1 (คอมเพล็กซ์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
อ่านเพิ่มเติมในประกาศ…. https://kku.world/5f071

วันที่โพส 2023-03-21 09:53:31

ข่าวสาร / ล่าสุด


อ่านเพิ่มเติม

Translate »