detail_news

รับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการตลาดมอดินแดง ครั้งที่ 2/2566

122
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 496/2566) เรื่อง รับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้าเพื่อจำหน่ายสินค้าในโครงการบริการสวัสดิการอาหาร – สินค้า สำหรับนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ตลาดมอดินแดง) ครั้งที่ 2/2566
ยื่นเอกสารสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 8 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. เท่านั้น (เว้นวันหยุดราชการ)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกโดยวิธีการสัมภาษณ์ วันที่ 10 มีนาคม 2566
สัมภาษณ์ผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ ระหว่างวันที่ 15 – 17 มีนาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00 เป็นต้นไป
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการจัดสรรพื้นที่ วันที่ 21 มีนาคม 2566
จัดสรรพื้นที่ วันที่ 24 มีนาคม 2566
ดาวน์โหลดประกาศเพิ่มเติม https://kku.world/pf0m6
แผนผังพื้นที่ว่าง https://kku.world/9j6gv
ใบแสดงความประสงค์ (ใบสมัคร) https://kku.world/637bw

วันที่โพส 2023-02-28 10:10:24

ข่าวสาร / ล่าสุด


อ่านเพิ่มเติม

Translate »