detail_news

ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานวิสาหกิจตำแหน่ง พนักงานบริหารพื้นที่เช่า

96
ประกาศศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 5/2566) เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานวิสาหกิจของศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน ตำแหน่ง พนักงานบริหารพื้นที่เช่า จำนวน 2 อัตรา สังกัดศุนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานบริหารพื้นที่เช่า ได้แก่
1. นางสาววาสนา วิริยจารี
2. นางสาววิชชุดา จันทรชัยโรจน์
 
อันดับสำรอง ได้แก่ นางสาวกัญจน์ภัสนันท์ สอโสวัฒน์
 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก (ยกเว้นอันดับสำรอง) ให้รายงานตัวเข้าปฏิบัติงานที่ ศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชั้น 3 ศูนย์อาหารและบริการ 1 (คอมเพล็กซ์)
⏰ ตั้งแต่วันที่ 7 – 15 มีนาคม 2566 ภายในวันและเวลาราชการ

วันที่โพส 2023-02-27 08:18:42

ข่าวสาร / ล่าสุด


อ่านเพิ่มเติม

Translate »