detail_news

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิใช้พื้นที่ ผู้ประกอบการประเภทร้านค้าและบูธชั่วคราวและจุดผ่อนปรน ครั้งที่ 1/2566

78
 
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 440/2566) เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิใช้พื้นที่ ผู้ประกอบการประเภทร้านค้าและบูธชั่วคราวและจุดผ่อนปรน ครั้งที่ 1/2566
 
กำหนดระยะให้สิทธิใช้พื้นที่เพื่อประกอบกิจการ เป็นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี
วันที่ 27 – 28 กุมภาพันธ์ 2566 – ผู้ประกอบการที่ได้รับสิทธิจะต้องชำระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 98/2566) ลงวันที่ 13 มกราคม 2566 ตามข้อ 6.4
 

วันที่โพส 2023-02-21 10:27:13

ข่าวสาร / ล่าสุด


อ่านเพิ่มเติม

Translate »