detail_news

เลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่ง พนักงานบริหารพื้นที่เช่า จำนวน 2 อัตรา

250
ประกาศศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 3/2566) เรื่อง เลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่ง พนักงานบริหารพื้นที่เช่า จำนวน 2 อัตรา
ศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
………………………………
ตามที่ศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานวิสาหกิจของศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตำแหน่ง พนักงานบริหารพื้นที่เช่า จำนวน 2 อัตรา โดยกำหนดวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เดิมคือวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 นั้น ในการนี้ ศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่ง พนักงานบริหารพื้นที่เช่า เป็นวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566

วันที่โพส 2023-02-20 07:29:48

ข่าวสาร / ล่าสุด


อ่านเพิ่มเติม

Translate »