detail_news

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก และเปลี่ยนแปลงวิธีการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน เป็นพนักงานวิสาหกิจของศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน ตําแหน่ง พนักงานบริหารพื้นที่เช่า

1346
ประกาศศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2/2566) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก และเปลี่ยนแปลงวิธีการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน เป็นพนักงานวิสาหกิจของศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน ตําแหน่ง พนักงานบริหารพื้นที่เช่า
วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 (สอบปฏิบัติ)
เวลา 08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียน
เวลา 09.00 – 12.00 น. สอบปฏิบัติ
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 ชั้น 5 (ห้องฝึกอบรม 5)
อาคารศูนย์สารสนเทศ (สํานักหอสมุด) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (สัมภาษณ์)
ดาวน์โหลดประกาศเพิ่มเติม https://kku.world/83gwk

วันที่โพส 2023-02-01 04:00:57

ข่าวสาร / ล่าสุด


อ่านเพิ่มเติม

Translate »