detail_news

ปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานวิสาหกิจของศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน ตําแหน่ง พนักงานบริหารพื้นที่เช่า

497
ประกาศศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1/2566) เรื่อง ปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานวิสาหกิจของศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน ตําแหน่ง พนักงานบริหารพื้นที่เช่า
 
ตามประกาศศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 12/2565) ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2565 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานวิสาหกิจของศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน ตําแหน่ง พนักงานบริหารพื้นที่เช่า จํานวน 2 อัตรา สังกัดศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ ประกาศศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 15/2565) ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2565 เรื่อง ขยายระยะเวลาการรับสมัคร และเปลี่ยนแปลงวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานวิสาหกิจ ของศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน ตําแหน่ง พนักงานบริหารพื้นที่เช่า จํานวน 2 อัตรา สังกัดศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2565 เป็นต้นมา
 
วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก และกําหนดการคัดเลือก ดังนี้
วันปิดรับสมัคร วันที่ 30 มกราคม 2566
วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก วันที่ 31 มกราคม 2566
 
ดาวน์โหลดประกาศเพิ่มเติม https://kku.world/pjpf9

วันที่โพส 2023-02-01 03:59:22

ข่าวสาร / ล่าสุด


อ่านเพิ่มเติม

Translate »