detail_news

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้า ครั้งที่ 2/2565

2
✍️ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 2786/2565 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้า ครั้งที่ 2/2565
ระหว่างวันที่ 21 – 25 พฤศจิกายน 2565
ช่วงเช้า เวลา 09.30 – 12.00 น. (เริ่มลงทะเบียน 09.00 – 09.30 น.)
ช่วงบ่าย เวลา 13.30 – 16.30 น. (เริ่มลงทะเบียน 13.30 – 16.00 น.)
 
ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ดาวน์โหลดประกาศ https://kku.world/o8d6r
 
หมายเหตุ: ผู้มีสิทธิเข้ารับการพิจารณาต้องนำตัวอย่างสินค้าที่จะจำหน่ายไม่เกิน 2 ชนิด มานำเสนอแก่คณะกรรมการฯ
โดยตัวอย่างสินค้าที่นำมา ต้องปริมาณรสชาติ/ลักษณะ และใช้วัตถุดิบเหมือนกับที่ประสงค์จะจำหน่ายจริงทุกประการ

วันที่โพส 2022-11-15 10:02:07

ข่าวสาร / ล่าสุด


อ่านเพิ่มเติม

Translate »