detail_news

พิธีบวงสรวงเจ้าพ่อมอดินแดง ประจำปี พ.ศ. 2565

5

ภาคเช้า กิจกรรมพิธีบวงสรวงเจ้าพ่อมอดินแดง

08.00 น.

 • คณะผู้บริหารและแขกผู้มีเกียรติพร้อมกัน ณ มณฑลพิธี รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

08.09 น. – 09.30 น. 

 • ประธาน รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เปลี่ยนผ้าอังสะ พระพุทธปัญญาเมตตาธรรม
 • ประธาน จุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย บูชาสักการะเจ้าพ่อมอดินแดง ปักธูปที่กระถางธูปหน้าโต๊ะเครื่องบวงสรวง และปักธูปที่กระถางหน้าโต๊ะเครื่องไหว้บริวาร พร้อมกล่าวคำ
 • พราหมณ์นำ บูชาเทพยดา อัญเชิญเทวดา และอ่านโองการที่โต๊ะเครื่องบวงสรวงสังเวย
 • ประธานพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและแขกผู้มีเกียรติ นั่งพนมมือฟังพราหมณ์อ่านโองการไปจนจบ
 • พราหมณ์นำ บูชาสักการะเจ้าพ่อมอดินแดง และ ถวายเครื่องบวงสรวง
 • ประธาน โปรยข้าวตอกดอกไม้ ลั่นฆ้องชัย ๓ ลา
 • คณะผู้บริหารและแขกผู้มีเกียรติ ปักธูปที่กระถางธูปบูชาสักการะเจ้าพ่อมอดินแดง
 • รำ บวงสรวง โดย นักศึกษาแขนงวิชา นาฏศิลป์ สาขาวิชาศิลปะการแสดง บรรเลงดนตรีไทย โดย แขนงวิชาดนตรีไท สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ จบรำ บวงสรวงลั่นฆ้องชัย ๓ ลา ดนตรีปี่พาทย์บรรเลงลาเครื่องบวงสรวง
 • พราหมณ์เชิญเทพเทวากลับ และกล่าวคำ ลาเครื่องบวงสรวง
 • ผู้บริหาร แขกผู้มีเกียรติบันทึกภาพ

ภาคค่ำ กิจกรรมมหรสพสมโภชเจ้าพ่อมอดินแดง

17.00 น. – รำ ถวายมือชุดการแสดงรำ อาชาและการแสดงลิเก
17.45 น. – รำ ถวายมือจากคณะหมอลำ อีสานนครศิลป์ ชุดการแสดงโชว์วัฒนธรรม
18.00 น. – ประธานกล่าวเปิดกิจกรรมมหรสพสมโภชเจ้าพ่อมอดินแดง ประจำ ปี พ.ศ. 2565
18.15 – 02.00 น. – การแสดงคอนเสิร์ตลูกทุ่งหมอลำ คณะอีสานนครศิลป์

 
รายละเอียดและกำหนดการสามารถดูได้ที่ลิงก์

วันที่โพส 2022-11-11 10:30:46

ข่าวสาร / ล่าสุด


อ่านเพิ่มเติม

Translate »