detail_news

ขยายระยะเวลาการรับสมัคร และเปลี่ยนแปลงวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานบริหารพื้นที่เช่า และช่างซ่อมบำรุง

3

ประกาศศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เรื่อง ขยายระยะเวลาการรับสมัคร และเปลี่ยนแปลงวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานวิสาหกิจของศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน 

  • (ฉบับที่ 15/2565) ตำแหน่ง พนักงานบริหารพื้นที่เช่า – https://kku.world/jmlqd
  • (ฉบับที่ 16/2565) ตำแหน่ง ช่างซ่อมบำรุง – https://kku.world/2z1sj

ด้วยศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน ได้รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานวิสาหกิจ สังกัด ศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน ตามประกาศ ฉบับที่ 12/2565  เนื่องจากทางศูนย์ฯ ต้องการผู้มีความรู้ความสามารถจำนวนมากขึ้น จึงให้ขยายระยะเวลาการรับสมัคร เปลี่ยนแปลงวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก วันประกาศรายชื่อจะแจ้งให้ทราบภายหลัง นอกเหนือจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว คงให้เป็นไปตามประกาศเดิมทุกประการ

 


วันที่โพส 2022-10-31 04:23:18

ข่าวสาร / ล่าสุด


อ่านเพิ่มเติม

Translate »