detail_news

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้าประเภทบูธชั่วคราวและจุดผ่อนปรน ครั้งที่ 2/2565

5
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2445/2565) เรื่อง รายชื่อผู้เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้าประเภทบูธชั่วคราวและจุดผ่อนปรน ครั้งที่ 2/2565
วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2565
เวลา 09.00 น. เริ่มลงทะเบียน
เวลา 09.30 – 12.00 น. เริ่มสัมภาษณ์
ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 ศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน มข.
ประกาศรับสมัคร https://kku.world/sxnh9

วันที่โพส 2022-10-17 11:02:51

ข่าวสาร / ล่าสุด


อ่านเพิ่มเติม

Translate »