detail_news

เลื่อนการประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง นักการออกแบบและตกแต่งพื้นที่

103
 
Asset News ‼️
ประกาศศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(ฉบับที่ 9/2565)
เรื่อง เลื่อนการประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง นักการออกแบบและตกแต่งพื้นที่ สังกัด ศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เดิมคือวันที่ 27 กันยายน 2565 ทางศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอเลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง นักการออกแบบและตกแต่งพื้นที่
เป็นวันที่ 4 ตุลาคม 2565
 

 


วันที่โพส 2022-09-28 04:00:31

ข่าวสาร / ล่าสุด


อ่านเพิ่มเติม

Translate »