detail_news

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่ง นักการออกแบบและตกแต่งพื้นที่ สังกัด ศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

132
 
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่ง นักการออกแบบและตกแต่งพื้นที่ สังกัด ศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
กำหนดวันสอบคัดเลือก
วันที่ 21 กันยายน 2565
09.00 – 11.00 น. สอบภาคปฏิบัติ
15.30 น. เป็นต้นไป สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)
ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ศูนย์อาหารและบริการ 1 (คอมเพล็กซ์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
กำหนดวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์
วันที่ 27 กันยายน 2565
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก ผ่านเว็บไซต์ https://asset.kku.ac.th/
 

วันที่โพส 2022-09-19 06:48:50

ข่าวสาร / ล่าสุด


อ่านเพิ่มเติม

Translate »