detail_news

เชิญชวนร่วมทำแบบประเมินความพึงพอใจผู้มาใช้บริการ

106
” เชิญชวนนักศึกษาและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมทำแบบประเมินความพึงพอใจผู้มาใช้บริการ
ศูนย์อาหารและบริการ 1-4 เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาศูนย์อาหารฯ ก้าวสู่ยุคใหม่ “
ศูนย์อาหารและบริการ 1 (คอมเพล็กซ์)
ศูนย์อาหารและบริการ 2 (โรงชาย)
ศูนย์อาหารและบริการ 3 (หนองแวง)
ศูนย์อาหารและบริการ 4 (อาคารที่จอดรถ 1)
 
 

วันที่โพส 2022-08-01 14:23:28

ข่าวสาร / ล่าสุด


อ่านเพิ่มเติม

Translate »