detail_news

ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ ช่อที่ 59

77
ศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน – ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ ช่อที่ 59
 
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2565 ปิดท้ายด้วย การแสดงชุด สุวรรณกาลพฤกษ์ นักศึกษาใหม่ กล่าวปฏิญาณตน และการแสดงชุดพี่รับน้องใหม่ จากคณะศิลปกรรมศาสตร์ ทั้งนี้การจัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2565 เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคระบาด โดยจัด 2 รอบ เวลา 09.00 น. และ 11.30 น. ความจุรอบละ 2,500 คน ที่ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก และในระบบออนไลน์อีก 2,500 คน รวมทั้งสิ้นมีนักศึกษาใหม่ประจำปี 2565 ประมาณ 7,500 คน
ข่าว/ภาพ : กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
 

วันที่โพส 2022-06-23 12:47:25

ข่าวสาร / ล่าสุด


อ่านเพิ่มเติม

Translate »