detail_news

ศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน กับ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2565

125

ศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน ได้รับมอบหมายให้ดูแล

  • ฝ่ายถ่ายภาพบัณฑิต 
  • ฝ่ายสวัสดิการและสิทธิประโยชน์

โดยถือหลักปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค (D-M-H-T-T-A) อย่างเคร่งครัด ตามประกาศจังหวัดขอนแก่น ฉบับที่ 51 และ 55 ดังนี้

  1. D – Distancing: ให้เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตรและหลีกเลี่ยงการสัมผัสผู้อื่น
  2. M – Mask wearing: ให้ทุกคนสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า เมื่ออยู่นอกเคหะสถาน หรือเมื่ออยู่ในที่สาธารณะ และต้องสวมให้ถูกวิธีตามที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนำ
  3. H – Hand washing: ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่ เจลล้างมือ หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค จัดให้มีจุดบริการล้างมืออย่างทั่วถึง เพียงพอ
  4. T – Temperature: ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายหรือคัดกรองอาการป่วยในระบบทางเดินหายใจ ทุกครั้งก่อนเข้าใช้บริการและเข้าสถานที่สาธารณะ

 

 


วันที่โพส 2021-12-05 08:30:13

ข่าวสาร / ล่าสุด


อ่านเพิ่มเติม

Translate »