detail_news

รับสมัครร้านค้าในงาน "Complex Flea Market 2024" 

488

 

รับสมัครร้านค้าในงาน “Complex Flea Market 2024”  ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2567 

ตั้งแต่เวลา 09.00 – 18.00 น. ศูนย์อาหารคอมเพล็กซ์เปิดพื้นที่เพื่อส่งเสริมกิจกรรมและเป็นพื้นที่ให้นักศึกษาและบุคลากร มข. ได้ทดลองขายสินค้า รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการมืออาชีพที่สนใจอยากเปิดร้านขายในศูนย์อาหารและบริการ 1 (คอมเพล็กซ์) ได้ทดลองตลาดกัน 

ประเภทที่เปิดรับสมัคร ได้แก่ อาหารและเครื่องดื่ม สินค้าแฟชั่น  สินค้ามือสอง สินค้า Handmade และอื่นๆ โดยศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยขอนแก่นขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกร้านค้า โดยคำนึงถึงประเภทอาหารและสินค้าที่สมัครเข้าจำหน่าย จะต้องไม่ซ้ำกับร้านผู้ประกอบการภายในศูนย์อาหารฯ

เปิดรับสมัครและยื่นเอกสาร ตั้งแต่วันที่ 12 – 23 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 – 12.00 น. เว้นวันหยุดราชการ
ณ ศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน มข. ชั้น 3 ศูนย์อาหารและบริการ 1 (คอมเพล็กซ์) 

  1. ผู้ประกอบการและบุคคลทั่วไป จะต้องชำระค่าเช่าพื้นที่ ราคา 1,200 บาทต่อล็อค และจะต้องเข้าพื้นที่ขายทุกวันตามกำหนดงาน 
  2. นักศึกษาและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น จะต้องแสดงบัตรประจำตัว (ไม่หมดอายุ) ทุกครั้งที่เข้าพื้นที่ขาย และจะต้องชำระค่าเช่าพื้นที่ ราคา 100 บาทต่อวัน (ราคาพิเศษสำหรับท่านใดที่สนใจขายในวันเสาร์และอาทิตย์)
  3. เอกสารที่ต้องเตรียมมาในวันสมัคร 
    3.1  สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
    3.2  รูปภาพตัวอย่างสินค้า (ต้องมีเพื่อประกอบการพิจารณา)

แผนผังพื้นที่ล็อค

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน เบอร์โทร. 043-009700 ต่อ 42113
หรือ Line@ : https://lin.ee/2c46wf4


วันที่โพส 2024-02-08 09:20:26

ข่าวสาร / ล่าสุด


อ่านเพิ่มเติม

Translate »