detail_news

กำหนดฉีดพ่นสารเคมี ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567

169
กำหนดฉีดพ่นสารเคมี ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567
เพื่อกำจัดสัตว์พาหะและรักษาความสะอาดในพื้นที่ในความดูแลของศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน ดังนี้
.
วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567
09.00 น. พื้นที่โครงการตลาดมอดินแดง
15.00 น. อาคาร 25 ปี ศาลาพระราชทานปริญญาบัตร (เดิม) อาคารช่อกัลปพฤกษ์
17.00 น. อาคารเรียนรวมและพัฒนาทักษะพื้นฐาน
.
วันศุกร์ ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567
10.00 น. แฟลตบุคลากรหนองแวง
18.30 น. โรงอาหารชั่วคราว (โรงจอดรถ Shuttle bus เดิม)
19.30 น. ศูนย์อาหารและบริการ 4 (อาคารที่จอดรถ 1)
20.00 น. ศูนย์อาหารและบริการ 3 (หนองแวง)
20.30 น. ศูนย์อาหารและบริการ 2 (โรงชาย)
21.30 น. ศูนย์อาหารและบริการ 1 (คอมเพล็กซ์)
.
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน เบอร์โทร. 043-009700 ต่อ 42113
หรือ Line@ : https://lin.ee/2c46wf4 

วันที่โพส 2024-02-06 03:54:52

ข่าวสาร / ล่าสุด


อ่านเพิ่มเติม

Translate »