detail_news

รับสมัครร้านอาหาร เครื่องดื่ม และรถ Food Truck ภายในกิจกรรม “Night at the Museum 2023”

123
 
เปิดรับสมัครร้านอาหาร เครื่องดื่ม และรถ Food Truck ภายในกิจกรรม “Night at the Museum 2023” จำนวน 20 ล็อค
 
ให้สิทธิการใช้พื้นที่ชั่วคราว ระหว่างวันที่ 24 – 26 พฤศจิกายน 2566
เวลา 18.30 – 23.30 น.
บริเวณด้านหน้า พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
เปิดให้ยื่นเอกสาร
วันที่ 20 – 22 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 – 15.00 น. เท่านั้น
– ประเภทร้านอาหารและเครื่องดื่ม จำนวนเงิน 1,200.- บาทต่อล็อค
– ประเภทรถจำหน่ายอาหารเคลื่อนที่ (Food Truck) จำนวนเงิน 1,500.- บาทต่อล็อค
 
ณ ศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน ชั้น 3 ศูนย์อาหารและบริการ 1 (คอมเพล็กซ์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันที่โพส 2023-11-17 09:25:52

ข่าวสาร / ล่าสุด


อ่านเพิ่มเติม

Translate »