detail_news

โครงการอบรมสุขาภิบาลอาหารผู้ประกอบการในความดูแลของศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี วิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น (สสจ.ขอนแก่น)

230
ภาพบรรยากาศโครงการอบรมสุขาภิบาลอาหารผู้ประกอบการในความดูแลของศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี วิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น (สสจ.ขอนแก่น)
ระหว่างวันที 4 – 5 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน
เป็นโครงการที่จัดให้ผู้สัมผัสอาหาร มีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เพื่อนำไปใช้ในการจำหน่ายอาหารในร้านต่อไป จัดขึ้นทั้งหมด 3 รุ่น (รุ่นละ 100 คน)
 
 
 
 

วันที่โพส 2023-09-04 09:10:36

ข่าวสาร / ล่าสุด


อ่านเพิ่มเติม

Translate »