detail_news

ศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน ให้การต้อนรับคณะดูงานจากสถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง

157
Asset News
เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น.
ศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน ได้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง
เกี่ยวการจัดการร้านค้าภายในศูนย์อาหาร ณ ศูนย์อาหารและบริการ 1 (คอมเพล็กซ์)
 

วันที่โพส 2022-07-12 13:15:29

ข่าวสาร / ล่าสุด


อ่านเพิ่มเติม

Translate »